Translate

Wednesday, July 2, 2014

הלב הנקי

אנשים רבים רוצים לב נקי. אנשים קוראים ספרים לעזרה. אנשים שוכחים ספר אחד.התנ"ך מסביר את הלב הנקי. לאנשים יש חטא בלב.הצלב של ישו יכול לסלוח לאדם, אם האדם רוצה ללכת אחרי ישוע. כאשר אדם חוזר בתשובה אז יש לי האדם יחסים עם הבורא.הרשעים יכולים להיות צדיקים בישו
משלי11:20


 תֹּועֲבַ֣ת יְ֭הוָה עִקְּשֵׁי־לֵ֑ב וּ֝רְצֹונֹ֗ו תְּמִ֣ימֵי דָֽרֶךְ

No comments:

Post a Comment