Translate

Thursday, October 31, 2013

Ang mga labi ng magandang

Mayroong maraming mga salita sa mundo na ito. Maaari kang manood ng mga video sa Youtube, o isang lokal na istasyon ng radyo

Makakatanggap ka ng maraming mga ideya kapag makinig ka sa media at mga tao

May katotohanan at kasinungalingan. Marami sa mga programang nagsusulong ng kasinungalingan at ito ay sirain ang iyong buhay

Mga tao ay maaaring sundin ang mga maling ideya. Maling ideya ay patayin ang mga kaluluwa ng mga tao

May katotohanan. Ang katotohanan ay nasa kay Jesus. Ang katotohanan malutas mga problema at si Jesus ay ang gamutin. Kung ang isang tao ay sumusunod kay Jesus pagkatapos ay mayroon sila sa katotohanan. Ang Bibliya-promote ang paglago sa mga tagasunod ni Jesus. Ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat na sabihin ang katotohanan sa Jesus, pagkatapos ay maraming mga tao ay maaaring marinig ang ebanghelyo ni JesusKawikaan 10:21

  Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang,
ngunit ang mangmang ay namamatay nang walang karunungan.


No comments:

Post a Comment