Translate

Friday, August 12, 2016

הבן הרשע לא עוזר למשפחה
הבן הרשע לא עוזר למשפחה. בן הרשע יגרום לכאב אל האמא והאבא לא יקדם את הרעיון לתת את העסק המשפחתי אל הבן הרע.האמא והאבא צריך לתת את העסק או משהו מהימן לאדם נאמן כי הוא נאמן לקריאתו של האדון.הירושה של האבא ואמא תלך האדם הנאמן העסק.אנשים רבים חושבים כי חטאינו טובים ומהנים אבל זה גורם לכאב לאמהות.חטאינו גורמים לכאב לאלוהים. התרופה ללב החטא היא הצלב של ישו.ישוע הוא אלוהים שחי חיים מושלמים והוא מת על הצלב. ישו ניצח את המוות על ידי תחיית המתים. עלינו לחזור בתשובה מחטאינו אחרי ישוע.כאשר אנו להתחרט אחרי ישוע אז נוכל לרשת את השמים ואת חיי נצח. שמי מערכת יחסים עם אלוהים הוא עבור אנשים מושלמים רק כך הצלב לתת לנו לשלמות בעיני ה 'לאנושות. אנחנו צריכים מחויבים חיינו לה 'אז אנחנו נקיים מחטאינו כאשר אנו מכירים ולחיות על ידי ישו הדרך היחידה שם אל האב אלוהים.עלינו לשנוא חטאינו.

משלי 17:2

עֶֽבֶד־מַשְׂכִּ֗יל יִ֭מְשֹׁל בְּבֵ֣ן מֵבִ֑ישׁ וּבְת֥וֹךְ אַ֝חִ֗ים יַחֲלֹ֥ק נַחֲלָֽה׃

No comments:

Post a Comment