Translate

Monday, July 4, 2016

Wisdom para sa sangkatauhan

Kailangan namin karunungan sa buhay na ito. alam ko pera na ay mahalaga ngunit ang mga tao ay lumikha ng isang pera idol.

Maraming mga tao ay tumangging makipag-usap sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan dahil gusto nila ng pera.

May ay walang mali sa pamamagitan ng salapi ngunit hindi namin ay dapat na kontrolado sa pamamagitan ng pag-ibig ng pera.

Maraming mga pamilya ay magkaroon ng pera ngunit ang mga magulang ay hindi igalang ang kanilang mga pamilya kaya magkakaroon ng mga isyu sa kanilang mga pamilya.

Ang mga taong kailangan upang parangalan ang Panginoon pagkatapos ang Panginoon ay magbibigay sa taong iyon karunungan sa buhay.



Kawikaan 17:1

 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan.

No comments:

Post a Comment