Translate

Monday, July 4, 2016

חוכמה לאנושות

אנחנו צריכים חוכמה בחיים האלה. אני יודע שהכסף הוא חשוב אבל אנשים ייצרו אליל כסף.

אנשים רבים מסרבים לדבר עם בני המשפחה והחברים שלהם בגלל שהם אוהבים כסף.

אין שום דבר רע עם כסף אבל אנחנו לא חייבים להיות מבוקרים על ידי אהבת הכסף.

משפחות רבות יצטרכו כסף אבל ההורים אינם מכבדים משפחותיהם אז יהיו בעיות במשפחות שלהם.

אנשים צריכים לכבד את לורד אז ה 'ייתן שהחכמה אדם בחייםמשלי 17:1


 ט֤וֹב פַּ֣ת חֲ֭רֵבָה וְשַׁלְוָה־בָ֑הּ מִ֝בַּ֗יִת מָלֵ֥א זִבְחֵי־רִֽיב

No comments:

Post a Comment