Translate

Monday, April 18, 2016

האיש לא ישר

יש בעולם הזה הרבה פוליטיקה. אנשים אינם כנים. הם יעשו פעולות בסדר ולקדם את המעשים הרשעים. האנשים שאין להם מוסר יעברו את הרעיון ישר.
אנשים יקבלו כועסים על ממשלות העולם אבל בפוליטיקה היא בחברות, משפחות וכל חלק מהתרבות.
הלב האנושי הוא רע. אנו רוצים להיות אנוכי ולעשות רע. אין אדם שיכול להילחם נגד המערכת המושחתת כי כולם הוא חוטא.
התרופה היחידה היא ישו. יש האנושות אופי חטא השולט בתרבות. טבע החוטא הזה חי בנפשו של עם ולא מבוסס על הסביבה התרבותית.
ישו יכול להביא חופש לאנושות כך אדם לא צריך לעקוב אחרי רצון החטא. ישוע הוא אלוהים. הוא מת על הצלב עבור החטאים של האנושות. הוא היה מושלם ועונש חטאים כולם היה על הצלב של ישו.
ישו מת והוא ניצח את המוות. אם אדם להכיר בכך שהוא חוטא אז אחרי ישוע. אם אדם אחר הדרכים של ה 'אז אותו אדם יצטרך אופי חדש.
רוח הקודש יהיה להרשיע אדם זה של האמת.משלי 16:30

 עֹצֶ֣ה עֵ֭ינָיו לַחְשֹׁ֣ב תַּהְפֻּכ֑וֹת קֹרֵ֥ץ שְׂ֝פָתָ֗יו כִּלָּ֥ה רָעָֽה

No comments:

Post a Comment