Translate

Monday, April 18, 2016

Ang hindi tapat na tao

Ang Mundo na ito ay may marami pulitika. Ang mga tao ay hindi tapat. Gagawin nila maling pagkilos at i-promote ang masama gawa. Ang mga tao na walang moral ay sundin ang mga hindi tapat na ideya.
Ang mga tao ay makakuha ng galit sa mga pamahalaan ng mundo ngunit pulitika ay sa mga kumpanya, mga pamilya, at ang bawat bahagi ng kultura.
Ang puso ng tao ay masama. Nais namin na maging makasarili at gumawa ng mali. Walang tao na maaaring labanan laban sa masamang sistemang ito dahil lahat ng tao ay isang makasalanan.
Ang tanging lunas ay si  Jesus. Ang sangkatauhan ay may isang makasalanang kalikasan na kumokontrol sa kultura. Ito makasalanang kalikasan nakatira sa kaluluwa ng mga tao at hindi batay sa kultural na kapaligiran.
Si Jesus ay maaaring magdala ng kalayaan sa sangkatauhan kaya ang isang tao ay hindi na sundin ang mga makasalanang pagnanais. Si Hesus ay Diyos. Siya ay namatay sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay perpekto at kaparusahan sa lahat ng tao kasalanan ay nasa krus ni Jesus.
Si Jesus ay namatay at siya conquered kamatayan. Kung ang isang tao kilalanin na siya ay isang makasalanan pagkatapos ay sundin si  Jesus. Kung ang isang tao ay sundin ang mga landas ng Panginoon at pagkatapos ay ang taong iyon ay magkakaroon ng bagong kalikasan.
Ang Banal na Espiritu ay mahatulan ang taong ito ng katotohanan.Mga Kawikaan 16:30

 Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan.

 

No comments:

Post a Comment