Translate

Friday, March 25, 2016

יש דברינו כוח

יש רגעים שבהם הילדים יגרום בעיות. ילד אחד יאמר מילה רשלנית אז ישנה מאבק. או שילד יגיד סוד לחבר. החבר יגיד את הסוד.
מבוגרים יתקנו את הילדים על דבריו נמהרים אבל עלינו לבחון במילות שלנו.
אני מאמין כי מבוגרים רבים מתנהגים כמו ילד שנים. השנים הביולוגיות של המבוגר הן בן ארבעים אבל האדם הזה מתנהג כמו ילד בן שנים.
יש אנשים סוטים רבים שאוהבים סכסוך, כך שהם יגרמו לריב. האדם שאינו רוצה אמת אבל הם רוצים מלחמה בתרבות מפני שהם מאמינים כעס עצמי תוצרת.
הם הרבה שאוהבים לרכל. אם אדם מספרת מרכל סיפור, רכלניות תסביר את הסוד לכולם שהם יודעים.
אנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו. אנחנו רוצים להיות אדם טוב יותר, אבל אנחנו עושים את אותה הטעות.
יש לנו טבע חוטא שרוצה לעשות רע ואדם לא יכול לאלף את הטבע החוטא.
אנשים רבים הם עבדים בכל תרבות בגלל האופי הרע ישלוט אנשים.
אנחנו יכולים להרוג את בעל עבדים של הטבע החוטא. אנחנו יכולים ללכת בדרך של חיים.
אין לנו כוח אבל אלוהים הוא רב עוצמה.
ישוע בא אל האדמה הזו וחי חיים מושלמים. הוא חי חיים מושלמים משום שהוא אלוהים. הוא מת על הצלב והוא קם מן המתים.
עלינו להאמין ולחזור בתשובה מחטאינו. כאשר אנו מאמינים אז רוח הקודש תיכנס על נפשו של האדם ואת הטבע החוטא ייהרג.
המאמין לא צריך לחטוא בגלל רוח הקודש מסמיכה כל מאמיןמשלי 16:28


  אִ֣ישׁ תַּ֭הְפֻּכוֹת יְשַׁלַּ֣ח מָד֑וֹן וְ֝נִרְגָּ֗ן מַפְרִ֥יד אַלּֽוּף

No comments:

Post a Comment