Translate

Saturday, March 19, 2016

יש לנו יחסים רעיםאני לא מושלם והשכנים שלי הם לא מושלמים. כשכולם אינו מושלם אז תהיה לנו יחסים רעים. אני משתוקק עולם מושלם אבל אנחנו חיים בעולם לא מושלם.יצחק היו בעיות עם השכנים שלו. השכנים לא אהבו יצחק כך שהיה להם ויכוח.יצחק ושכניו התיידדו.יצחק מבשל ארוחת ערב והוא שמש אותה לחבריו. הם נהנו מאוד אחד עם השני.השכנים זקוקים לשינה כדי שהם ישנו בבית יצחק.כאשר השכנים התעוררו הם מתחייבים שלום עם יצחק. אלוהים עשה מעשה גדול בחיי יצחק.יצחק לסלוח השכנים חטאיהם. השכנים רצו לקבל מחילה.הרעיון של מחילה שמביא ריפוי הנפש.אנחנו צריכים להיות מחילה בחיינו. אנו עשויים חטאו נגד אדם. או שאנחנו יכולים התחייבנו החטאים. אנחנו צריכים לחקות את הדוגמה של ישוע.אנושות חטא האנושות הופרדה אלוהים. אלוהים פתר את הבעיה בדמותו של ישו. הוא חי חיים מושלמים, והוא מת על הצלב. הוא קם מן המתים.עלינו לחזור בתשובה מחטאינו ובצע את האדון ישוע.

בראשית 26:30-31

וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וַיֹּאכְל֖וּ וַיִּשְׁתּֽוּ׃
 וַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיִּשָּׁבְע֖וּ אִ֣ישׁ לְאָחִ֑יו וַיְשַׁלְּחֵ֣ם יִצְחָ֔ק וַיֵּלְכ֥וּ מֵאִתּ֖וֹ בְּשָׁלֽוֹם׃

No comments:

Post a Comment