Translate

Friday, January 29, 2016

Mga tagubilin mula sa puso

Ang mga taong nais na magkaroon ng matalino salita. Ang aming mga salita ay walang kapangyarihan, kung hindi kami naniniwala ang dahilan.

Ang puso ay masama na. Magkakaroon kami ng masamang salita kapag hindi namin isumite sa Panginoon.

Ang ating makasalanang kalikasan ay kontrolin ang ating buhay at wika kapag kami ay may ganap na kontrol ng aming mga buhay.

Dapat nating talikuran ang ating makasalanang kalikasan at naniniwala sa Panginoong Jesus.

Kung kami ay may tiwala ka sa Panginoong Jesus at pagkatapos ay ang aming mga buhay ay magkakaroon ng kabutihan.

Ang puso ay gagaling at magkakaroon kami ng tunay na salita.

Ang Banal na Espiritu ay magbabago pagnanais ng isang mananampalataya. Pangangailangan upang manalangin at basahin ang Bibliya ang mga mananampalataya.

Karunungan ay nagmula sa Panginoon. Kung gusto namin na maging matalino, at pagkatapos ay sundin ang Panginoon.Kawikaan 16:23

 Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin,
kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin.

No comments:

Post a Comment