Translate

Saturday, January 9, 2016

Ang pagpapala ng buhay

Ang Panginoon ang tao sa pagsubok. Ang Panginoon ang mga taong may pera.

Si Issac ay pinagpala. Siya ay isang mahusay na manggagawa. Siya ay nagkaroon ng pera. Nagkaroon ng maraming mga tao na na nagseselos dahil nagkaroon siya ng pera.

Ang bayan na nagseselos, sila pinagmalupitan si  Issac. Ang mundo ay abusuhin ang mga tagasunod ni Jesus.

May ay isang pagpapala kapag ang isang tao parangal ang Panginoon.

Kung pinagpapala ng Diyos ang isang tao. Ang tao ay magkaroon ng pera pagkatapos ay dapat namin maging masaya.

 Ang  Diyos ay magbibigay sa pagkakaloob para sa sangkatauhan. Kailangan nating maging masaya sa mga probisyon.

 May plano para sa lahat ng tao sa Diyos. Kailangan namin ay nilalaman. Kailangan namin na tumutok sa Panginoon.Genesis 26: 12-15

  12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya'y naging napakayaman. 14 Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. 15 Kaya't tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa.

No comments:

Post a Comment