Translate

Wednesday, September 2, 2015

הלב החכם

החיים על פני כדור הארץ הוא מורכבים. אנחנו צריכים לבחון את חיינו. הניסויים שלנו הם נטל כאשר אנחנו לא יודעים את הפתרון. אנחנו יכולים להפסיק את הפעילות שלנו ולחשוב על התשובה. או שאנחנו יכולים לסמוך על הרגש שלנו.

יש הרבה פעמים כאשר אני לבלבל. אני יהיה תלוי באלוהים.

אני יודע שרוח הקודש היא מנחה אותי. אלוהים לא מטעה אותי.התנ"ך נותן לי חוכמה ויש חוכמה בדפים של התנ"ך.

אני יודע התנ"ך שלי הוא אותו תנ"ך שהיה בן שלוש אלף שנה. אנשים גילו את התנ"ך המוקדם.מגילות ים המלח להוכיח שהתנ"ך לא השתנה.

אם אדם לא להסתמך על ה 'ולאחר מכן את האיוולת של הלב תהיה בשליטה.הלב האנושי הוא רמאים ולהונות אדם.

אנחנו צריכים לתת לבנו מרמה לה 'ולאפשר לאל להפוך את הלבמשלי 15:28

  לֵ֣ב צַ֭דִּיק יֶהְגֶּ֣ה לַעֲנ֑וֹת וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים יַבִּ֥יעַ רָעֽוֹת

No comments:

Post a Comment