Translate

Wednesday, September 2, 2015

Ang pantas sa puso

Ang buhay sa mundo ay mahirap unawain. Kailangan namin upang suriin ang aming mga buhay. Ang aming mga pagsubok ay pasanin kapag hindi natin alam ang solusyon. Maaari naming ihinto ang aming mga gawain at pag-isipan ang sagot. O maaari naming umaasa sa aming mga damdamin.

Mayroong maraming beses kapag ako ay lituhin. Ako ay depende sa Panginoon.

Alam ko na ang Banal na Espiritu ay gumagabay sa akin. Hindi linlangin ako ng Diyos. Ay nagbibigay sa akin ng Bibliya karunungan at may karunungan sa mga pahina ng Bibliya.

Alam ko ang aking Bibliya ay ang parehong Bibliya na ay tatlong libong taon gulang. Mga tao na natuklasan ang pinakamaagang Bibliya. Ang Dead Sea Scroll patunayan na ang Biblia ay hindi pa nabago.

Kung ang isang tao ay hindi umaasa sa Panginoon at pagkatapos ay ang kamangmangan ng puso ay magiging sa control. Ang puso ng tao ay magdaraya at ililigaw ang isang tao.

Kailangan naming bigyan ang aming mga dinadaya puso sa Panginoon at magbibigay-daan sa Panginoon na baguhin ang puso.Kawikaan 15:28

Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin,
ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain.

 

No comments:

Post a Comment