Translate

Tuesday, August 4, 2015

הדלת נעולה

האדם העצלן לא יעבוד כל כך החיים שלהם לא ישיגו הרבה. אדם שיכול להתלונן על הרבה דברים, אבל יש לי אדם שאין תירוצים.

אדם שיש לי תכנית ומיישם את התכנית. האדם שישיג את התכנית.

אדם יכול לנסות יש לי תכנית ללא האדון. האדם שמוגבל בחיים האלה.

אדם צריך לחזור בתשובת מחטאיהם ואחרי ישוע.

אם האדם שהופך לחסיד של ישו. האדם שצריך לכבד את ה 'במעשים והמילים שלהם.

האדון ידריך את האדם הזה לעשות דברים גדולים בחיים האלה. אנשים חלשים אבל אלוהים הוא חזק.

אם אדם מסרב אלוהים אז האדם שלא יהיה לי נשמה רוחנית גדולה.הרוחניות האמיתית היחידה היא מישו והתנ"ך.משלי 15:19

  דֶּ֣רֶךְ עָ֭צֵל כִּמְשֻׂ֣כַת חָ֑דֶק וְאֹ֖רַח יְשָׁרִ֣ים סְלֻלָֽה

No comments:

Post a Comment