Translate

Monday, August 3, 2015

ההקרבה הטובה ביותר

אני יהיה להסביר את ההקרבה הטובה ביותר. לאנשים יש רעיונות רבים על ההקרבה הטובה ביותר.

יש אנשים שאוהבים להתמקד בחיילים בצבא וזה גורם גדול.

יש אנשים שאוהבים להתמקד במתנדבים המסייעים לאנשים. זהו גורם גדול.

הקורבן הגדול ביותר הוא מותו של ישו על הצלב.וכאשר ישו היה נצחון על מוות.

אברהם ידע שהוא לא היה לא להקריב את בנו. אלוהים נתן לאברהם לבעלי חיים להקרבתו.

אם אנחנו מסרבים לחזור בתשובה מחטאינו, אז אנחנו ישלמו את המחיר על חטאינו. מגיעה לי האנושות גיהינום בגלל האנושות היא חוטא.

אבל אם אדם מקבל ישו אז האדם שייסלחבראשית 22:14

  וַיִּקְרָ֧א אַבְרָהָ֛ם שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא יְהוָ֣ה׀ יִרְאֶ֑ה אֲשֶׁר֙ יֵאָמֵ֣ר הַיּ֔וֹם בְּהַ֥ר יְהוָ֖ה יֵרָאֶֽה
No comments:

Post a Comment