Translate

Monday, August 3, 2015

Ang pinakamahusay na mga sakripisyo

Ako ay nagpapaliwanag sa mga pinakamahusay na sakripisyo. Mga tao ay may maraming mga ideya sa pinakamahusay na sakripisyo.

Ang ilang mga tao ay nais na mag-focus sa mga sundalo sa militar at ito ay isang magandang dahilan.

Ang ilang mga tao ay nais na pokus sa mga volunteers na makakatulong sa mga tao. Ito ay isang magandang dahilan.

Ang pinakadakilang sakripisyo ay ang kamatayan ni Jesus sa krus. At kapag si Jesus ay isang tagumpay laban sa kamatayan.

Alam ni Abraham na siya ay hindi magkaroon ng hindi isakripisyo ang kanyang anak na lalaki. Ibinigay ng Diyos kay Abraham ng isang hayop para sa kanyang sakripisyo.

Kung ayaw natin na magsisi sa ating mga kasalanan, ay hindi namin bayaran ang presyo ng ating mga kasalanan. Sangkatauhan maging karapat impiyerno dahil ang sangkatauhan ay isang makasalanan.

Ngunit kung ang isang tao ay tumatanggap Jesus pagkatapos na ang tao ay patatawarin.Genesis 22: 14

 Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na, "Si Yahweh ang Nagkakaloob." At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, "Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan."

No comments:

Post a Comment