Translate

Friday, July 3, 2015

Magkaroon ng isang mahirap oras, manalangin

May ay isang ideya out sa kultura. Kung ang isang tao ay may isang mahirap na oras pagkatapos na ang tao ay dapat manalangin.

Ito ay hindi isang masamang ideya ngunit kailangan kong ipaliwanag epektibong panalangin.

Maraming mga tao ang nais na manirahan sa kanilang mga kasalanan at poot ng Diyos. Pagkatapos tao na nais ng Diyos upang marinig ang kanilang mga panalangin.

Kailangang magsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay sundin Jesus Ang masamang tao.

Kung ang isang tao ay may tunay na pagsisisi at pagkatapos ay gagabay sa Diyos ang taong ito.

Bakit ang mga tao na isipin na ang Diyos ay dapat na ang lahat ng bagay para sa kanila at sa parehong mga tao ay maaaring libakin ang Diyos?

Ang lingkod ng Diyos ay nais na malaman ang tunay na kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon ay maririnig ang dasal na ito at ang mga pangangailangan ng mga tagasunod sa pag-iintindi ng command.Kawikaan 15:8

 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama,
ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa.

No comments:

Post a Comment