Translate

Thursday, October 30, 2014

המילים של האנושות

אנשים מדברים והם יכולים לדבר במילים יפות. אנשים רבים כמו מילים שמסבירה את הרוע של העולם הזה.

כאשר אדם לומד שפה אחרת אז הם רוצים ללמוד את המילים הרעות.

מילת האדם מלכודת פח שימוש אדם.אדם יכול להשתמש במילים לא נכונות ואנשים יכולים לשנוא אדם בגלל המילים שלהם. או הלב הרע של האדם.הלב הרע יהיה מפורש על ידי השימוש במילים.המילים יכולים ללכוד את האדם.

האדם צריך לב חדש. אם האדם רוצה לשנות אז זה אפשרי. כאשר יש לאדם לב רוחני חדש ואז האדם מקבל חופש. יש חופש במשיח.מילות השנאה יכולות להיעלם בלב החדש בישוע.השימוש במילה רעה תופסק.

המילים על השפתיים שלנו היא להוכיח של החיים בלבנו. אם אתה משתמש במילים רעות אז יש לך לב רע. אתה צריך לעבור ניתוח לב פתוח.הרופא הגדול ישו יהיה ניסים.הצלב של ישו יש צורך בניתוח הזה עם תשובה.משלי 12:13

 בְּפֶ֣שַׁע שְׂ֭פָתַיִם מֹוקֵ֣שׁ רָ֑ע וַיֵּצֵ֖א מִצָּרָ֣ה צַדִּֽיק

No comments:

Post a Comment