Translate

Tuesday, April 22, 2014

Inilagay ang langit

Pinalawak ng Diyos ang langit. Ang dalas paggamit ng mga verses ay nagsasabi sa isang taong ito ng higit sa isang talinghaga.

Diyos ay maaaring lumikha ng sansinukob at mabatak ito? Ang mga sagot ay oo. Handa kaming kalawang isang patuloy na pagbabago ng teorya na tinatawag na ebolusyon na hinihingi ng mahabang edad? Mayroon kaming Huwag na paniniwala na maaaring gawin ng Diyos ang lahat na Kanyang mga claim ng Salita?


 Job 9:8
 Na nagiisang inuunat ang langit, at tumutungtong sa mga alon ng dagat.

 Zechariah 12:1
 Ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, na naguunat ng langit, at naglalagay ng mga patibayan ng lupa, at naglalang ng diwa sa loob ng tao:

 Psalm 18:9
 Kaniya namang iniyuko ang mga langit, at ibinaba; at salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa.

No comments:

Post a Comment