Translate

Thursday, April 24, 2014

חוסר הידע

יש בעולם בעיה גדולה. יש מידע על כל דבר, אבל יש חוסר ההבנה. אם מישהו יודע בוודאות, אבל האדם מסרב מידע אז המידע הוא חסר ערך.העולם הפך להיות חסר ערך, כי יש חוסר ההדרכה.העולם יכול להיות נצחון.

איך יכול להיות בעולם נצחון?

בעולם מערכת נשברה וזה לעולם לא יתוקן.המדינות פשטו את הרגל אבל יש לי האנשים תקווה.

הנצחון נמצא במקרא ובאנשים יכולים לתבוע את התנ"ך.התנ"ך נותן חוכמה שהאנושות זקוקה לו.אדם צריך להיות החברים הכי טובים שאוהבים את התנ"ך.החברים צריך להיות להוביל על ידי רוח הקודש. כאשר אדם הוא להוביל על ידי רוח הקודש ואז האדם יהיה חוכמה מישומשלי 11:14

 בְּאֵ֣ין תַּ֭חְבֻּלֹות יִפָּל־עָ֑ם וּ֝תְשׁוּעָ֗ה בְּרֹ֣ב יֹועֵֽץ

No comments:

Post a Comment