Translate

Thursday, April 24, 2014

Ang kawalan ng kaalaman

Ang mundo ay may mga pangunahing problema. Mayroong impormasyon tungkol sa lahat ng bagay pero may isang kakulangan ng pag-unawa. Kung may isang taong nakakaalam ng katotohanan ngunit ang mga tao ay tumangging ang impormasyon pagkatapos ang impormasyon ay bale-wala. Ang mundo ay naging bale-wala dahil doon ay isang kakulangan ng patnubay. Ang mundo ay maaaring magkaroon ng pagtatagumpay.

Paano ang mundo mayroon pagtatagumpay?

Sistema ng mundo ay sira at ito ay hindi kailanman ay repaired. Ang mga bansa ay bagsak ngunit ang mga tao ay may pag-asa.

Pagtatagumpay ay matatagpuan sa Biblia at mga tao ay maaaring i-claim ang Bibliya. Binibigyan ng Bibliya ang karunungan na nangangailangan sangkatauhan. Ang isang tao ay dapat na may pinakamahusay na mga kaibigan na mahal ang Bibliya. Kailangang ma-humantong sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Ang mga kaibigan. Kapag ang isang tao ay humantong sa pamamagitan ng Banal na Espiritu pagkatapos ay ang tao ay magkakaroon ng karunungan mula kay Jesus.Kawikaan 11:14

Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak,
ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak.

No comments:

Post a Comment