Translate

Tuesday, February 11, 2014

הבית היפה

אנשים רבים אוהבים להיות בעלים של הבתים היפים. אם אדם חסר כסף ואז האדם לא יכול להיותהבית היפה . אם יש כסף אזהכסף יכול לקנותהבית.
אלוהים רצהמשכן כך הוא רצה את היהודים כדי לתת לפרויקט. אני את ידו של אלוהים על פני האדמה הזאת . אז אני צריך להיות פעיל במתן כסףועבודות . אלוהים רצה את היהודים לתת עםלב תודה ללא התחייבות .
אם אנחנו נותנים מתנות לאלוהים אז אנחנו צריכים שנהיה לו לב נכון. אלוהים אוהב אתנותן עליז. אם אדם לא פעל ישוואין לו לב חדש בישוע . ואז האדם צריך לשאול את ישו בלבם . הם צריכים לשנוא את חטאםואוהבים את האמת מקראית. אם אדם לא פעל ישו אז ישו לא רוצה את הכסףשל האדם.
אם אדם הוא מחסידיו של ישו. אז המאמין צריך לתת עם לב טוב . כסף הוא מתנה מאלוהים. המאמין לא בעלים של הכסף, אבל הם לווים את הכסף עד למותו שלהאדם.
מאמינים רבים יכחישו אלוהים בתחום הכסף. הם מסרבים לתת לאלוהים.
אני שונאכשכנסיות להשתמש בטקטיקות כדי לקבל את הכסף . הם רוצים את הכסף כדי להתעשרולא לכבד את אלוהים . זה לא בסדר . אםאדם הולך לסוג זה של הכנסייה, הוא צריך לעזוב את הכנסייה ומצאכנסייה טובה שמכבדת את ישוואת התנ"ך.שמות 25:1-9

 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְיִקְחוּ־לִ֖י תְּרוּמָ֑ה מֵאֵ֤ת כָּל־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדְּבֶ֣נּוּ לִבֹּ֔ו תִּקְח֖וּ אֶת־תְּרוּמָתִֽי׃
וְזֹאת֙ הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּקְח֖וּ מֵאִתָּ֑ם זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֹֽשֶׁת׃
וּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתֹולַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ וְעִזִּֽים׃
וְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַעֲצֵ֥י שִׁטִּֽים׃
שֶׁ֖מֶן לַמָּאֹ֑ר בְּשָׂמִים֙ לְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים׃
אַבְנֵי־שֹׁ֕הַם וְאַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָאֵפֹ֖ד וְלַחֹֽשֶׁן׃
וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָׁכַנְתִּ֖י בְּתֹוכָֽם׃
כְּכֹ֗ל אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אֹותְךָ֔ אֵ֚ת תַּבְנִ֣ית הַמִּשְׁכָּ֔ן וְאֵ֖ת תַּבְנִ֣ית כָּל־כֵּלָ֑יו וְכֵ֖ן תַּעֲשֽׂוּ

No comments:

Post a Comment