Translate

Saturday, November 30, 2013

רוע עשיר לעניים הרעים

יש הרבה שקריםודיווחים כוזבים בעולם הזה. אנחנו חיים בעולם שקרי. זה עצוב כאשראשם יכול לעשות את הפשע. ואז הם לא יקבלו צדק
עורכי הדין יכול להיות ישרים. לא יכול להיות עדיםוהעדים יכולים לשקר. אלוהים רוצה צדק בעולם, אבל האנושות חסרה פחד אלוהים . אנשים לא ישקרו ולמנוע צדק, אם הם פחדו אלוהים

 
אלוהים הואהשופט נהדר. עורכי הדין והעדים שקר וחשבון לאלוהים. האמת צריכה להיותבלבם ובדבריהם. העולם לא מבין את העיקרון הזה
האדם הרגיל יכול להיות בעיה זו. אנשים יכולים להגיד לי שמועות על אנשים אחרים. יש דיווחים כוזבים כשאנשים אומרים שמועות. אלוהים לא אוהב את שמועות שווא
האדם הרגיל יכול לעזור לאדם האשם. אם אדם עשה פשע, אז חבר שלהם לעזור להם. החבר אומר לי זה אחר. האדם לא עשההפשע, אז זה לא טוב. האנושות צריכה להיות כנהשמות 23:1

 לֹ֥א תִשָּׂ֖א שֵׁ֣מַע שָׁ֑וְא אַל־תָּ֤שֶׁת יָֽדְךָ֙ עִם־רָשָׁ֔ע לִהְיֹ֖ת עֵ֥ד חָמָֽס

 

 יש סיפורים חדשיםבאינטרנט. לאנשים יש דעות שונות. הם יכולים להיות סיבהלאדם מסוים . אנשים יגנו על אותו אדם. גם אם האדם הוא אשם. אנשים רבים יהיה להגן על האדם העני משום שהם חושבים שאנשים עשירים הם רעים
זו האמת . האדם העשיר יכול להיות אשם. האדם העני יכול להיות אשם. אם אדם עושהפשע אז הם אשמיםאלוהים רצהמערכת משפט טובה בישראל. אלוהים רצה שישראל תהיהארץ גדולה.אלוהים רוצה את זה. אלוהים רוצה המדינה משלך כדי להיות גדולה

 

 

שמות 23:2-3

 לֹֽא־תִהְיֶ֥ה אַחֲרֵֽי־רַבִּ֖ים לְרָעֹ֑ת וְלֹא־תַעֲנֶ֣ה עַל־רִ֗ב לִנְטֹ֛ת אַחֲרֵ֥י רַבִּ֖ים לְהַטֹּֽת׃

וְדָ֕ל לֹ֥א תֶהְדַּ֖ר בְּרִיבֹֽו

 זו האמת . יש לנו ביצעתי פשע. מגיעים לנו מוות נצחי . חטא אחד מוביל לגיהינום. ישו חיחי מושלמת. ואז הוא מת על הצלב. הוא קם מן המתים כדי לנצח את המוות . אם תקבלו את ישו , אז אנחנו יכולים ללכת לגן עדן

No comments:

Post a Comment