Translate

Saturday, January 5, 2013

Masamang salita

Magsalita namin ang maraming mga salita at pagkatapos walang ginagawa namin ang pangako. Balaan ang Bibliya sa paksang ito.

Kawikaan 6:1-3
 1 Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot?
2 Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot?
3 Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya,
ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema:
Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap,
sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag.

 Nangangailangan ng kapatawaran namin sa gitna ng mga tao.Kailangan ng kapatawaran namin sa ng biyaya ng Diyos.kailangang kumilos kami sa ng karunungan ng Diyos.

 Kawikaan 6:4-5
 4 Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay,
ni huwag kang iidlip, hanggang walang kalayaan.
5 Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas,
at tulad niyong ibong sa kulunga'y umaalpas.

No comments:

Post a Comment